Zübeyde Hanım Cad. Odalar İş Merkezi Kat :5 No:29 İpekyolu /VAN
0545 542 22 62 / 0535 244 02 65
vancihangiroglu@gmail.com

Bina Yönetim Hizmetleri

Yönetim Danışmanlık ve Temizlik Bizim İşimiz

Bina Yönetim Hizmetleri

En önemli hizmetimiz; komşularınızla dostane ilişkiler içinde olmanız ve güven içerisinde yaşamanız için kanun ve etik kurallar çerçevesinde size yardımcı olmak. Geciken aidatlar, alınamayan kararlar, sözünü tutmayan ve işinin ehli olmayan ustalarla muhatap olmanızı engellemek . Bunları nasıl mı yapacağız?

Kanunen Yapılması Gerekenler

1.KMK ‘ya göre senede bir defa ; belirlenen tarih ve yerde Genel Kurul toplantılarını organize etmek ve yapmak
2.Gerektiğinde en az 15 gün önceden bildirmek şartıyla Olağanüstü Genel Kurul için çağrıda bulunmak ve organize etmek.
3.Genel Kurul’da İşletme Projesini sunmak ve kat maliklerinin onayını almak
4.Aidatların toplanması için gerekli düzenlemelerin ve kanuni yaptırımların uygulanması, bunların takibinin yapılması
5.Evrakların düzenli tutulması ; zamanında, anlaşılır ve şeffaf şekilde raporlanması
6.Yasal zorunluluk gereği asansörlerinizin senelik kontrollerinin yaptırılması ve geçerli etiketin alınması

Haftalık Yapılması Gereken İşler

1.Rutin kontrol yapılması, bütçe dâhilinde olan ihtiyaçların tespit edilmesi ve giderilmesi
2.Temizlik işleri, personellerin yaptığı işlerin kontrolü

Aylık Yapılması Gerekenler

1.Aidat listelerinin hazırlanması ve tebliğ edilmesi
2.Asansörü olan binaların aylık asansör bakımlarının yaptırılması.
3.Binaya ait olan ortak gider ödemelerinin düzenli olarak yapılması ve dosyalanması
4.Apartman Görevlisi, bahçıvan, güvenlik görevlisi gibi çalışan personelin görev tanımlarının yapılması
5.Personel aylık performans kontrollerinin yapılması
6.Personel için iş güvenliği yönetmeliğine uygun çalışma koşullarının oluşturulması ve aylık kontrollerinin sağlanması
7.Personel maaşlarının ve SGK primlerinin düzenli olarak ödenmesi
8.Genel giderlerin toplanan aidatlardan karşılanmasını sağlamak

Dönemsel Yapılması Gereken İşler

1.Van Büyükşehir Belediyesi’nden onaylı ve yönetmeliklere uygun firmalar tarafından, düzenli ilaçlama yapılarak istenmeyen haşeratın önüne geçilmesi
2.Yangın tüplerinin periyodik kontrollerinin ve dolumlarının yaptırılması. Binanızda yasal zorunluluk olan yangın tüpleri bulunmuyorsa bunların tedarik edilmesi
3.Merkezi sistemle ısınan binaların senelik baca ve kazan temizliğinin yaptırılması
4.Her sene binanızın çatı ve yağmur oluklarının temizlenmesi
5.Yetkili bir asansör firması ile sözleşme yapılması ve tarafımızdan denetlenmesi
6.Bütçeyi aşacak olan harcamalar için ek bütçe oluşturmak ve ödeme planı hazırlamak

Hızlı Çözümler

1.Binanızda olabilecek öngörülemeyen arızalara en hızlı şekilde müdahale edilecektir.
2.Teknik arızaların giderilmesi